Home

Duurzame energie en de toekomst - Energy4nextgenerations.nlU heeft er vast al wel eens over gehoord want het staat de laatste jaren aardig in de belangstelling: de energievoorraad raakt op en hoe moet dat met het oog op de toekomst van de volgende generaties? Zoals bekend is energie nodig voor tal van zaken zoals verwarming, electriciteit, enz. De verwachting is dat de vraag naar energie de komende deccenia niet zal afnemen, maar eerder juist zal toenemen. Steeds meer mensen maken gebruik van een laptop, een tablet of een iPhone. Dit alles kost energie. De bevolking van bijvoorbeeld China en India wordt steeds welvarender en hoe meer welvaart hoe meer energie we met elkaar verbruiken.

Duurzame energie en volgende generaties

Het grootste gedeelte van de electriciteit die we in Nederland gebruiken wordt opgewekt in electriciteitscentrales. De centrales maken gebruik van fossiele brandstoffen zoals steenkool, aardgas en olie. Deze fossiele brandstoffen zijn helaas niet oneindig, deze raken echt een keer op. En hoe willen we dan de komende generaties van energie voorzien? Kunnen we op deze manier doorgaan met het verbruiken en opmaken van de fossiele brandstoffen? Een ander nadeel van fossiele brandstoffen is dat ze schadelijk zijn voor het milieu. Verbranding van deze brandstoffen stoot namelijk CO2 uit. Hierdoor warmt de aarde op en stijgt de zeespiegel. Ook zijn wij voor het verkrijgen van fossiele brandstoffen voor een groot gedeelte afhankelijk van anderen. Aardolie en steenkool is niet in Nederland te verkrijgen en moet dus uit het buitenland komen. Energie overstappen naar een leverancier welke meer duurzame energie produceert kan ook bijdragen aan het inperken van het gebruik van niet duurzame energiebronnen.

Duurzame energie

Willen wij er met elkaar voor zorgen dat ook de volgende generaties nog verzekerd zijn van een goede energievoorraad, dan is het zaak dat we overgaan op duurzame energie. Een groot voordeel van duurzame energie is dat dit onuitputtelijk is en daarbij komt dat dit de klimaatverandering tegengaat. Bij de productie van duurzame energie komt nauwelijks CO2 vrij. De oorzaak van het feit dat duurzame energie niet opraakt, is dat het gaat om bronnen zoals wind, zon en warmte. Wind, zon en warmte (diep onder de aardkost) zijn er altijd, ze zijn onuitputtelijk.

Vormen van duurzame energie

Bij duurzame energie denken we aan:
– Windenergie door windturbines
– Zonnewarmte d.m.v. zonnecollectoren
– Bio-energie door het gebruiken van natuurlijk afval
– Aardwarmte en bodemwarmte
– Waterkracht door het gebruik van waterkrachtcentrales

Als wij met elkaar steeds meer overgaan op deze duurzame energiebronnen, zijn we echt verantwoordelijk bezig. Ook met het oog op de volgende generaties.