Zonne-energie

Zonne energie wordt al sinds de jaren 50 van de vorige eeuw gebruikt. Sinds die tijd is er veel veranderd op het toepassingsgebied van deze vorm van duurzame energie. Waren zonnepanelen voor doorsnee huishoudens een aantal jaren geleden nog onbereikbaar door hoge prijzen. Door de grootschalige productielijnen kan tegenwoordig iedereen voor een betaalbare prijs het huis van zonnepanelen voorzien. En op deze manier een steentje bedragen aan een beter milieu.

Ontwikkelingen

De ontwikkelingen gaan de laatste jaren in een snel tempo vooruit en in de komende jaren zal dit niet anders zijn. De zonnecellen die geproduceerd worden, zijn een stuk efficiënter dan vroeger. Deze efficiëntie zorgt ervoor dat zonnepanelen kleiner worden en minder plaats innemen. Er zijn ook minder panelen nodig om dezelfde hoeveelheid energie op te wekken dan dat vroeger het geval was.

In de toekomst worden zonnepanelen ook interessant voor mensen die momenteel weinig oppervlak beschikbaar hebben om zo een groot deel van hun energievoorziening zelf op te wekken. Eventueel samenwerken met buren kan een oplossing zijn indien er te weinig ruimte aanwezig is. Er zal dan ook meer overtollige opbrengst zijn die wordt verkocht aan een energieleverancier. Door de kleinere zonnepanelen en de hogere efficiënte van zonnecellen wordt ook het rendement van energie per vierkante meter groter. De afmetingen maken het mogelijk dat ook kleinere daken met zonnepanelen bedekt kunnen worden. Om optimaal resultaat te halen, dienen de panelen zoveel mogelijk naar het zuiden gericht te worden.

Zelf voorzien in energiebehoefte

Voor consumenten wordt het steeds interessanter om zelf in de energiebehoefte te gaan voorzien. Kosten van energiemaatschappijen zullen alleen maar stijgen door striktere wet- en regelgeving op het gebied van het milieu. De kosten die de maatschappijen hiervoor maken, worden doorberekend aan de afnemers en dus de consument.

Grootschalige productie

Waar zonnepanelen in het begin weinig opbrengst per vierkante meter genereerden is de nieuwe generatie zonnecellen en panelen wel gericht op de toekomst en duurzaamheid. De productie vindt tegenwoordig op grote schaal plaats en hierdoor zijn ook de productiekosten van een zonnecel significant gedaald. China is een grote leverancier van onderdelen en complete zonnepanelen.
Voor de consument is dit uiteraard interessant. Te samen met subsidies die van overheidswege verstrekt worden voor de investering in zonne-energie loont het de moeite te berekenen of de plaatsing van zonnepanelen interessant is.

 

Imago

Een toekomst voor zonne-energie is er zeker, het imago daarentegen is wellicht wat stoffig. Consumenten vinden de panelen niet altijd mooi en soms ronduit lelijk. Daar ligt voor producenten een grote kans en een mogelijkheid om zonnepanelen en dus zonne-energie wat meer aantrekkelijk te maken. Een positief imago draagt bij aan nog betere verkopen. Nu, maar zeker ook in de toekomst.

De meeste mensen kiezen ervoor om zonnepanelen op het dak te plaatsen. Tegenwoordig is het ook mogelijk om zonneboilers op het dak te monteren. Wellicht heeft u gedacht dat zonneboilers en zonnepanelen hetzelfde zijn maar dat is niet het geval. In dit artikel wordt duidelijk wat zonneboilers zijn en…

Heeft u er wel is over nagedacht om zonnepanelen op uw dak te plaatsen? Wellicht dat door middel van dit artikel u overtuigd wordt om alsnog de zonnepalen te plaatsen. Er zijn verschillende manieren om de zonnepalen op het dak te plaatsen. Er zijn doe-het-zelf pakketten op de markt verkrijgbaar…